Om oss

Barnehagen ligger sentralt til på Gjekstad med gode muligheter til å ta i bruk lekeplasser, skogsområder, sjøen og Sandefjord sentrum. Vi har et lite uteområde rett utenfor lokalet vårt, og tillegg til dette har vi et stort område med variert terreng som barna bruker daglig.


I Toppen barnehage går vi mye på tur og vi veldig opptatt av naturen og hvordan vi kan ta vare på den. Vi ønsker også å ta vare på naturens ressurser og tenke bærekraftig utvikling. Barna blir inkludert i matlaging, plukker epler, planter grønnsaker og lærer om miljøet.


Vår historie

Toppen Barnehage startet opp under navnet Toppen Familiebarnehage i august 1995. I 2007 ble driftsformen endret, og navnet ble til Toppen Barnehage AS.


Vi er en liten barnehage med plass til 18 barn i alderen 1-6 år. Dette gir oss god tid til hvert enkelt barn er veldig stolte over de nære og gode relasjonene vi har i barnehagen.


Barnehagens grunnbemanning består av 3,4 årsverk; styrer, pedagogiske ledere og assistenter. Alle som jobber i barnehagen har underskrevet taushetserklæring som sikrer foreldre og barn mot at personlige forhold blir kjent av uvedkommende og alle ansatte må også levere politiattest.


Åpningstid: man-fredag kl. 7-16.30

Vi holder stengt tre siste ukene i juli og følger skolens ferier i jul og påske. Alle helligdager er barnehagen også stengt.


Ansatte

Hvorfor velge Toppen Barnehage?

Toppen Barnehage AS har lang erfaring med omsorg for barn, og vi er stolte av å ha bygget varme relasjoner basert på respekt og toleranse. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra både barna og deres fornøyde foreldre, som bekrefter vårt engasjement for å skape et trygt og stimulerende miljø for utvikling og læring.

5*

Variert erfaring og ekspertise på barns beste!

unsplash